Kontakt   

CAD/CAM

U tvrtki Razrez d. o. o. koristimo potpuno integrirani CAD/CAM sustav programiranja za planiranje Cadman L-3D, koji modeliranje čini jednostavnijim.

Elektroničku tehničku dokumentaciju primamo u zapisima DXF, DWG, SAT, IGES, STEP, XT itd.

U suradnji s vama razvijamo i izrađujemo prototipove, a zatim proizvodimo serije.

Tehnologija CAD/CAM postaje zlatni standard koji omogućava brzu i preciznu izradu konačnih proizvoda. CAD/CAM je kratica za engleske izraze Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing (računalno potpomognuto oblikovanje / računalno potpomognuta proizvodnja). Navedena je tehnologija već 40 godina prisutna u različitim granama industrije u kojima se zahtijeva velika prilagodljivost i preciznost izrade (svemirska, zrakoplovna, automobilska industrija, a pojavljuje se već i u zdravstvu).

Programiranje CNC strojeva za obradu postupak je pisanja programa prema unaprijed određenoj tehnologiji razvoja proizvoda.

Pri računalno potpomognutom programiranju, NC kod izrađuje se s pomoću CAD/CAM sustava na osnovi 3D geometrije proizvoda, raspoloživih alata i procesa obrade. Računalno potpomognuto programiranje dominira nad ručnim zbog:

 • bržeg stvaranja programa
 • manje mogućnosti grešaka
 • boljeg iskorištenja resursa.

CAD/CAM je tehnologija koja omogućava automatski tijek od konstruiranja proizvoda do njegove proizvodnje te predstavlja povezivanje konstruiranja (CAD) i proizvodnih aktivnosti (CAM) uz računalno potpomaganje.

CAD (računalno potpomognuto konstruiranje) je upotreba računalnih programa u obliku pomoći kod dizajniranja, konstruiranja, analize i procjene, mijenjanja i optimizacije proizvoda. Ukratko, predstavlja put od dizajniranja do dokumentacije.

CAM (računalno potpomognuta proizvodnja) je učinkovita upotreba računalne tehnologije za planiranje, upravljanje i nadziranje proizvodnih procesa. Na osnovi CAD modela generira se G kod za obradu na stroju kojim upravlja računalo. Danas se gotovo sve vrste obrade temelje na CAM tehnologiji. Za razliku od CAD-a koji se upotrebljava kao pomoć pri modeliranju i konstruiranju proizvoda, procesa i proizvodnih pogona, CAM se upotrebljava kao programska pomoć pri proizvodnim djelatnostima kao što je upravljanje CNC strojevima koji se koriste pri obradi i proizvodnji proizvoda.

Prednosti:

 • priprema određenog proizvoda
 • priprema i optimizacija puta alata
 • stvaranje i upotreba baze podataka i kataloga uvjeta
 • priprema rezanja i alata
 • izračun proizvodnog vremena
 • priprema NC programa
 • simulacija i vizualizacija proizvodnih procesa
 • priprema proizvodne dokumentacije.