Kontakt   

CAD savjeti i preporuke

Preporučena najmanja dužina prirubnice i unutarnji polumjer.

S obzirom na debljinu metala, kod presavijanja metala potrebni su odgovarajući unutarnji polumjer i dužina prirubnice.

Jasno se vidi da nije moguće saviti dio na desnoj strani. Prirubnica je prekratka.

Dio na desnoj strani nije moguće izraditi. Unutarnji polumjer nije dovoljno velik u usporedbi s debljinom materijala.

Zarezana prirobnica (Chamfered Flange)

Ako prirubnica ima utor, kao dužinu prirubnice treba uzeti najkraću stranu. Vidi metalnu sklopivu shemu. Opasnost takvih dijelova je da se kraći dio prirubnice tijekom savijanja deformira.

Hole Distance – Udaljenost rupa

Rupe u blizini krivine mogu se deformirati. Rupe moraju biti dalje od najmanje preporučene dužine prirubnice. Vidi metalnu sklopivu shemu.

Prirubnica na lijevoj strani u skladu je s pravilima u tabeli za savijanje. Tako je rupa dovoljno udaljena od krivine i moguće je postići optimalan rezultat. Dio na desnoj strani ima rupu preblizu krivine i zato će se deformirati.

Successive Bends – Uzastopne krivine

Kada imate uzastopne krivine, najmanja udaljenost jednaka je najmanjoj dužini prirubnice. Vidi metalnu sklopivu shemu.

Bend Relief – Rasterećenje savijanja

Koristite rezanje uz prirubnicu kako biste spriječili pucanje materijala tijekom savijanja.

Najveće dimenzije metala – 2990 x 1490 mm

Iako je standardna veličina metala 3000 × 1500 mm, rubove moramo odrezati kako bismo osigurali pravilno pozicioniranje rezanja.

Tolerancije u odvojenom PDF-u

Rezanje slova i znakova

Inačice slova “O”. Inačica 3 završit će kao inačica 1. Ima samo nepotreban dodatni rez.

Unutrašnjost slova ispast će ako nije povezana s dijelom. To je greška koju često susrećemo.

Izrežite na “normalno”

Kada pripremate rezove u okolini rubova, upotrijebite rez za normalno djelovanje.

Veličina rupa

Metal od 2 mm – udaljenost među rezovima mora biti jednaka ili veća od debljine materijala.

Velikost lukenj

Veličina rupa u metalu od 2 mm. Preporučljivo je da su rupe jednake ili veće od debljine materijala.

S novom fiber-laserskom tehnologijom možemo rezati i rupe manje od debljine materijala!

Dodajte polumjer na cijevi

Sve pravokutne cijevi moraju imati unutarnji i vanjski polumjer, kao u realnim situacijama.

Općenita pravila za polumjer:
  • Mjere polumjera kutova pravokutnog i kvadratnog šupljeg presjeka (SHS, RHS).
  • Mjere polumjera za vruće valjane i hladno valjane pravokutne (RHS) i kvadratne šuplje cijevi (SHS) sadrže se u njihovim odgovarajućim standardima za dimenzije i tolerancije BS EN.

Najveće mjere cijevi

Najveća dužina za rezanje cijevi iznosi 4500 mm.

Bez rupa na polumjeru cijevi

Izbjegavajte rupe koje se protežu preko polumjera na rubovima jer bi one bile u suprotnosti s rezanjem kroz pravokutnu debljinu na kutnom dijelu.

Datoteke DXF

Mjerilo 1:1

Sve sheme moraju biti 1:1. Prepisivanje dimenzija neće pomoći.

Stvorite vlastitu shemu od samog početka

„Pohrani kao” datoteke često donosi sa sobom nepotrebne skrivene slojeve ili neprimjetne poglede iz daljine. Izradite novu shemu umjesto da koristite stare kao predloške.

Jedan komad na shemu

Samo linije rezanja

U datoteci rezanja ne smije biti ništa drugo osim linije rezanja. Bez naslovnog bloka, dimenzija, tolerancija, središnjica, linija zavoja, šrafura ili oznaka za navoje.

Razbijanje pogleda

Connected Lines – Povežite linije

Izbjegavajte splajnove

Splajnovi mogu uzrokovati mnogo problema. Laserski rezni alati imaju vlastitu programsku opremu koja objašnjava splajnove na način koji daje nezadovoljavajuće rezultate. Umjesto toga koristite lukove i crte. Oni su lako čitljivi za programsku opremu za lasersko rezanje.

Bez crta koje se preklapaju

Možda se one teško vide okom, ali ih računalo prepoznaje i izreže kao dodatne rezove.