CAD/CAM

CAD/CAM

V podjetju Razrez d.o.o. uporabljamo popoln integrirani cad/cam Cadman L-3D sistem programiranja za načrtovanje, ki naredi modeliranje bolj enostavno.

Elektronsko tehnično dokumentacijo beremo v zapisih kot so:

xf, dwg, sat, iges

V sodelovanju z vami, vam razvijemo in izdelamo prve kose in nato izpeljemo izdelavo serij.

CAD/CAM tehnologija postaja zlati standard, ki omogoča hitro in natančno izvedbo želenega končnega izdelka. CAD/CAM je okrajšava angleških pojmov Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing (računalniško oblikovanje/računalniško podprta proizvodnja). Omenjena tehnologija je že 40 let prisotna v raznih vejah industrije, pri katerih se zahteva velika prilagodljivost in natančnost izdelave (vesoljska, letalska, avtomobilska industrija in tudi že v zdravstvu).

Programiranje CNC obdelovalnih strojev je postopek pisanja programa po vnaprej določeni tehnologiji razvoja izdelka.

Pri računalniško podprtem programiranju se NC koda izdela s pomočjo CAD/CAM sistema na osnovi 3D geometrije izdelka, razpoložljivih orodij in obdelovalnih režimov. Računalniško podprto programiranje je prevladalo nad ročnim zaradi:

 • hitrejšega ustvarjanja programa,
 • manjše možnosti napak,
 • boljše uporabe virov.

CAD/CAM je tehnologija, ki omogoča avtomatski potek od konstruiranja izdelka do njegove proizvodnje in predstavlja povezovanje konstruiranja (CAD) in proizvodnih aktivnosti (CAM) s pomočjo računalniških sistemov.

CAD računalniško podprto konstruiranje je uporaba računalniških programov kot pomoči pri snovanju, konstruiranju, analizi in vrednotenju, spreminjanju in optimizaciji izdelka, skratka predstavlja pot od zasnove do dokumentacije.

CAM računalniško podprta proizvodnja je učinkovita uporaba računalniške tehnologije za načrtovanje, upravljanje in nadziranje proizvodnih procesov. Na osnovi CAD modela se generira G koda za obdelovanje na stroju, ki ga upravlja računalnik. Dandanes skoraj vse vrste obdelovanja temeljijo na CAM tehnologiji. Za razliko od CAD-a, ki se uporablja kot pomoč pri modeliranju in konstruiranju izdelkov, procesov in proizvodnih obratov, se CAM uporablja kot programska podpora pri proizvodnih dejavnostih, torej kot upravljanje CNC strojev, ki se uporabljajo pri obdelavi in proizvodnji izdelkov.

Prednosti:

 • priprava določenega izdelka,
 • priprava in optimizacija poti orodij,
 • ustvarjanje in uporaba baze podatkov in katalogov pogojev,
 • rezanja in orodij,
 • izračun proizvodnega časa,
 • priprava NC programov,
 • simulacija in vizualizacija proizvodnih procesov,
 • priprava proizvodne dokumentacije.